?>
strona powinna być dostępna tylko za pomocą przycisku porównania